Realizacja zlecenia dla: ZDZiT ul. Promienista

Data wpisu: 4 sierpnia, 2023

Remont ul. Promienistej

Koszt realizacji szacuje się na 214 000 zł netto
Termin realizacji 06.2022 – 10.2022

linia

Galeria: