O firmie

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Bautech-Lukmar swoją działalność rozpoczęło w listopadzie 2010 r. Początkowo obszar działalności obejmował jedynie województwo mazowieckie jednak wraz z rozwojem firmy poszerzono go również o województwo warmińsko-mazurskie, zakładając w Olsztynie filię firmy.

Oferta

 • Nasza oferta obejmuje min:
 • wszelkie przyłącza do obiektów kubaturowych;
 • kolektory deszczowe i sanitarne;
 • drenaże;
 • przepompownie, pompownie i ciągi do podczyszczania;

Kontakt:

Siedziba Firmy:
Bautech-Lukmar Martyna Menc
ul. F.Szreńskiego 4, 06-550 Szreńsk
NIP: 569-185-00-56

Oddział Olsztyn:
ul. St.Żurawskiego 12/6, 10-689 Olsztyn
e-mail: biuro@bautechlukmar.net.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Serwis internetowy dostępny pod adresem: http://bautechlukmar.net.pl/ (dalej „Serwis”) w trosce o najwyższy poziom świadczonych usług, w szczególności w celu optymalizacji treści w nim dostępnych, dostosowania ich do preferencji użytkowników, jak również dla celów reklamowych i statystycznych wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), które pozwalają na zapamiętanie wybranych informacji o jego użytkownikach. Pliki te stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, wysyłane przez strony internetowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach końcowych (np. komputerach, tabletach lub telefonach) przez przeglądarkę www.

Serwis pozyskuje informacje o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
1. poprzez informacje dobrowolnie podane przez użytkownika w formularzach;
2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”);

Informacje zawarte w formularzach
1. Serwis internetowy zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika bądź pozyskane z ogólnodostępnych źródeł.
2. Administratorem danych osobowych użytkownika, czyli podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych jest Martyna Menc prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Martyna Menc Bautech – Lukmar Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych z siedzibą w Szreńsku (06-550) przy ul. F. Szreńskiego 4, NIP: 569-185-00-56 REGON: 142648685, tel. +48 89-527-46-14, e-mail: biuro@bautechlukmar.net.pl.
3. Dane osobowe użytkownika są pozyskiwane w trakcie bieżącej współpracy lub komunikacji –
tj. bezpośrednio od Państwa przy zawarciu umowy, przy prowadzeniu naszej działalności
gospodarczej, przy sporządzaniu list subskrypcyjnych oraz z ogólnodostępnych źródeł.
4. Dane osobowe przetwarzane są przez Serwis w celu uzyskania informacji o zakresie
świadczonych usług, nawiązaniu współpracy gospodarczej, realizacji zawartych umów bądź
w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania obsługi
zapytania wysłanego za pomocą formularza kontaktowego lub wynikają bezpośrednio z
obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe są również przetwarzane w związku z
prawnie uzasadnionym interesem Serwisu, którym jest:

 • prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego
  własnych usług, towarów lub usług bądź towarów osób trzecich;
 • kontaktowanie się w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi,
  poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą przez e-mail
  oraz telefon;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i
  mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności
  (wykazania spełnienia przez obowiązków wynikających z przepisów prawa).

5. Serwis zapewnia spełnienie wszelkich praw wynikających z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych osobowych, prawa ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Serwis jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
6. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom wspierającym bądź pośredniczącym w świadczeniu usług, realizacji zawartych umów, a także organom
publicznym w związku z obowiązkami wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub orzeczenia sądu.
7. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów wynikających z nawiązanej współpracy gospodarczej, a także po jej zakończeniu w celach:
– dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
– wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
– zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
– statystycznych i archiwizacyjnych,
Dane osobowe przechowywane są dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
8. Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, w szczególności Decyzję Wykonawczą Komisji (UE) nr 2016/1250 przyjęta na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności (Privacy Shield) UE-USA (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 4176).
9. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie podlegają profilowaniu.
10. Przetwarzane dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności Rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego I Rady UE 2016/679 z dnia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
11. Serwis zapewnia kompleksowe środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu informacji podanych przez użytkownika, przez osoby nieuprawnione.

Pliki cookies
1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies są zamieszczane na urządzeniu końcowym użytkownika podczas korzystania z
Serwisu.
3. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie nie jest możliwe ustalenie tożsamości użytkownika.
4. Serwis wykorzystuje następujące pliki cookies:

a) „sesyjne” przechowywane są w urządzeniach końcowych do czasu opuszczenia Serwisu lub wyłączenia przeglądarki internetowej,
b) „stałe” przechowywane są w urządzeniach końcowych, w parametrach plików cookies przez określony czas lub do czasu ich usunięcia,
c) „wydajnościowe” umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu przez jego użytkowników,
d) „funkcjonalne” umożliwiają zapamiętanie wybranych ustawień i personalizację interfejsu Serwisu,
e) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,
f) „reklamowe” umożliwiają dostarczanie treści reklamowych dostosowanych do potrzeb i
zainteresowań jego użytkowników.

5. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu.
6. W zakresie informacji o preferencjach użytkowników gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

W jaki sposób zablokować obsługę plików cookies?
Większość przeglądarek internetowych akceptuje pliki cookies, domyślnie dopuszczając ich przechowywanie na urządzeniach końcowych. Serwis informuje, że użytkownicy mogą w każdej chwili zmienić ustawienia dotyczące plików cookies tak, aby przeglądarka internetowa odrzucała pliki cookies wysyłane przez Serwis lub automatycznie kasowała zapisane informacje podczas kończenia pracy. Należy pamiętać przy tym, że informacje zawarte w plikach cookies mają wpływ na to jak są wyświetlane strony internetowe, a zablokowanie lub ograniczenie stosowania plików cookies może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Szczegółowe instrukcje jak zmienić ustawienia dotyczące plików cookies są dostępne na stronach internetowych producentów przeglądarek internetowych:

Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka),
Opera (http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html),
Google Chrome (https://support.google.com/accounts/answer/61416),
Microsoft Internet Explorer (http://support.microsoft.com/gp/cookies/pl),
Apple Safari (http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL).