Realizacja zlecenia dla: ZDZiT ul. Gębika

Data wpisu: 2 sierpnia, 2023

Remont chodnika przy ul. Gębika w Olsztynie

Koszt realizacji szacuje się na 164 000 zł netto
Termin realizacji 06.2020 – 10.2020

linia

Galeria: