Realizacja zlecenia dla: WPB ul. Augustowska

Data wpisu: 1 marca, 2017

Wykonanie dostawa i montaż prefabrykatów – komór żelbetowych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

Koszt realizacji szacuje się na około 190 000 zł netto
Termin realizacji 04.2016 – 07.2016

linia

Galeria: