Realizacja zlecenia dla: UWM Pl. Łódzki

Data wpisu: 4 sierpnia, 2023

Remont nawierzchni chodników pomiędzy budynkami przy pl. Łódzkim

Koszt realizacji szacuje się na 330 000 zł netto
Termin realizacji 03.2023 – 07.2023

linia

Galeria: