Realizacja zlecenia dla: Urząd Wojewódzki ul. Kasprzaka

Data wpisu: 3 sierpnia, 2023

Przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej w Olsztynie ul. Kasprzaka

Koszt realizacji szacuje się na 30 000 zł netto
Termin realizacji 03.2021 – 09.2021

linia

Galeria: