Realizacja zlecenia dla: Torpol S.A. Budowa linii tramwajowej

Data wpisu: 1 marca, 2017

„Budowa linii tramwajowej, ulicy Obiegowej, zajezdni postojowej dla autobusów przy al. Gen. Sikorskiego wraz z przebudową dróg i skrzyżowań, przebudową skrzyżowań dla potrzeb poprowadzenia linii tramwajowej – w zakresie odcinka >C< obejmującego ciąg ulic: Żołnierska – Kościuszki – pl. Konstytucji 3 Maja – Dworcowa - Towarowa”

Koszt realizacji szacuje się na około 33 000 zł netto
Termin realizacji 08.2016 – 11.2016

linia