Realizacja zlecenia dla: SPZOZ MSW Z WMCO w Olsztynie ul. Sybiraków

Data wpisu: 4 lutego, 2016

logo_lezka SPZOZ MSW Z WMCO w Olsztynie ul. Sybiraków”

Wykonanie przyłącza wodociągowego – drugostronnego zasilania w wodę szpitala MSW w Olsztynie.”

Koszt realizacji szacuje się na około 35 000zł netto
Termin realizacji 10.2015r.

linia

Galeria: