Realizacja zlecenia dla: Skorłutowscy Sp. j. Węzeł przesiadkowy

Data wpisu: 3 sierpnia, 2023

Budowa węzła przesiadkowego Olsztyn Śródmieście

Koszt realizacji szacuje się na 365 000 zł netto
Termin realizacji 08.2021 – 11.2022

linia

Galeria: