Realizacja zlecenia dla: Skanska S.A

Data wpisu: 5 lipca, 2013

„Rozbiórki części obiektów dawnego Szpitala Wojskowego przy ulicy Warszawskiej w Olsztynie, budowy nowych oraz przebudowy i rozbudowy istniejących budynków na potrzeby Szpitala Uniwersyteckiego wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej.”:

1. Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych

Koszt realizacji szacuje się na około 830 000 zł netto

Galeria: