Realizacja zlecenia dla: S.M. Jaroty ul.Barcza

Data wpisu: 1 marca, 2017

Usunięcie awarii na przyłączu kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Barcza 25

Koszt realizacji szacuje się na około 13 000 zł netto
Termin realizacji 11.2016 – 11.2016

linia

Galeria: