Realizacja zlecenia dla: S.M. Jaroty ul. Barcza

Data wpisu: 4 sierpnia, 2023

Wykonanie drogi pożarowej przes budynkiem ul. Barcza 25

Koszt realizacji szacuje się na 122 000 zł netto
Termin realizacji 04.2022 – 05.2022

linia

Galeria: