Realizacja zlecenia dla: Gmina Olsztyn ul. Nienackiego

Data wpisu: 5 marca, 2014

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Nienackiego w Olsztynie

Koszt realizacji szacuje się na około 90 000 zł netto
Termin realizacji 08.2013-010.2013

linia

Galeria: