Realizacja zlecenia dla: RDOŚ ul. Dworcowa

Data wpisu: 4 sierpnia, 2023

Budowa przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalno-biurowego ul. Dworcowa

Koszt realizacji szacuje się na 65 000 zł netto
Termin realizacji 09.2022 – 11.2022

linia

Galeria: