Realizacja zlecenia dla: PWIK Sp. z o.o. ul.Barcza

Data wpisu: 31 lipca, 2023

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Barcza w Olsztynie

Koszt realizacji szacuje się na 99 000 zł netto
Termin realizacji 06.2017 – 11.2017

linia

Galeria: