Realizacja zlecenia dla: PWIK Sp. z o.o. ul. Warmińska

Data wpisu: 1 sierpnia, 2023

Remont sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Warmińskiej

Koszt realizacji szacuje się na 190 000 zł netto
Termin realizacji 07.2019 – 10.2019

linia

Galeria: