Realizacja zlecenia dla: PWIK Sp. z o.o. ul. Sokola

Data wpisu: 4 sierpnia, 2023

Sieć wodociągowa PE 110mm wraz z przyłączami do budynków ul. Sokola

Koszt realizacji szacuje się na 93 000 zł netto
Termin realizacji 03.2023 – 06.2023

linia

Galeria: