Realizacja zlecenia dla: Dachland Sp. z o.o. ul. Bałtycka

Data wpisu: 3 sierpnia, 2023

Wykonanie przyłączy oraz sieci wewnętrznych

Koszt realizacji szacuje się na 700 000 zł netto
Termin realizacji 11.2021 – 07.2022

linia

Galeria: