Realizacja zlecenia dla: PWIK Sp. z o.o. ul. Sikorskiego

Data wpisu: 3 sierpnia, 2023

Usunięcie awarii sieci kanalizacji sanitarnej ul. Sikorskiego

Koszt realizacji szacuje się na 80 000 zł netto
Termin realizacji 10.2021 – 11.2021

linia

Galeria: