Realizacja zlecenia dla: PWIK Sp. z o.o. ul.Partyzantów

Data wpisu: 1 marca, 2017

Budowa nowej studni kanalizacyjnej w ul. Partyzantów

Koszt realizacji szacuje się na około 39 000 zł netto
Termin realizacji 02.2017 – 05.2017

Galeria: