Realizacja zlecenia dla: PWIK Sp. z o.o. ul. Opolska

Data wpisu: 1 sierpnia, 2023

Budowa sieci wodociągowej łączącej sieć w ul. 5 Wileńskiej Brygady AK z siecią w ul. Opolskiej i ul. Koszalińskiej

Koszt realizacji szacuje się na 75 000 zł netto
Termin realizacji 03.2019 – 04.2019

linia

Galeria: