Realizacja zlecenia dla: PWIK Sp. z o.o. ul. Murzynowskiego

Data wpisu: 1 sierpnia, 2023

Budowa sieci wodociągowej łączącej sieć w ul. Murzynowskiego z siecią w ul. Orłowicza

Koszt realizacji szacuje się na 130 000 zł netto
Termin realizacji 03.2019 – 07.2019

linia

Galeria: