Realizacja zlecenia dla: PWIK Sp. z o.o. ul. Macierzanki

Data wpisu: 1 sierpnia, 2023

Remont sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Macierzanki w Olsztynie

Koszt realizacji szacuje się na 120 000 zł netto
Termin realizacji 05.2019 – 08.2019

linia

Galeria: