Realizacja zlecenia dla: PWIK Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka

Data wpisu: 1 sierpnia, 2023

Zaprojektowanie i wykonanie nowego podłączenia do sieci sanitarnej w ul. Grunwaldzkiej

Koszt realizacji szacuje się na 120 000 zł netto
Termin realizacji 04.2019 – 08.2019

linia

Galeria: