Realizacja zlecenia dla: PWIK Sp. z o.o. ul. Bartąska

Data wpisu: 4 sierpnia, 2023

Budowa punktu pomiarowego ścieków sanitarnych dopływających od Gminy Stawiguda ul. Bartąska

Koszt realizacji szacuje się na 270 000 zł netto
Termin realizacji 03.2022 – 09.2022

linia

Galeria: