Realizacja zlecenia dla: PWIK Sp. z o.o. Punkt pomiarowy Jonkowo

Data wpisu: 2 sierpnia, 2023

Budowa punktu pomiarowego ścieków sanitarnych dopływających do Gminy Jonkowo do systemu kanalizacji sanitarnej

Koszt realizacji szacuje się na 110 000 zł netto
Termin realizacji 10.2020 – 02.2021

linia

Galeria: