Realizacja zlecenia dla: PWIK Sp. z o.o. Przepompownia P23

Data wpisu: 2 sierpnia, 2023

Przebudowa przepompowni P-23 w ul. Wiosennej w Olsztynie

Koszt realizacji szacuje się na 1 200 000 zł netto
Termin realizacji 10.2020 – 04.2021

linia

Galeria: