Realizacja zlecenia dla: PWIK Sp. z o.o. Park Kusocinskiego

Data wpisu: 2 sierpnia, 2023

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Parku Kusocińskiego

Koszt realizacji szacuje się na 2 400 000 zł netto
Termin realizacji 05.2020 – 09.2021

linia

Galeria: