Realizacja zlecenia dla: PWIK Sp. z o.o. ul. Piotrowskiego

Data wpisu: 1 sierpnia, 2023

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych Budowa sieci wodociągowej ul. Piotrowskiego

Koszt realizacji szacuje się na 60 000 zł netto
Termin realizacji 09.2018 – 04.2019

linia

Galeria: