Realizacja zlecenia dla: PWIK Sp. z o.o. ul. Juranda

Data wpisu: 1 sierpnia, 2023

Posadowienie metodą studniarską studni kanalizacyjnych wraz z renowacją rurociągu ul. Juranda

Koszt realizacji szacuje się na 180 000 zł netto
Termin realizacji 12.2017 – 03.2018

linia

Galeria: