Realizacja zlecenia dla: PWIK Sp. z o.o. P3

Data wpisu: 31 lipca, 2023

Przebudowa wentylacji i wymiana biofiltra w przepompowni ścieków P-3 w Olsztynie ul. Artyleryjska

Koszt realizacji szacuje się na 520 000 zł netto
Termin realizacji 09.2017 – 11.2017

linia

Galeria: