Realizacja zlecenia dla: PWIK Sp. z o.o. ul.Żelazna

Data wpisu: 3 lutego, 2016

Remont sieci kanalizacji sanitarnej ф200 w ul. Żelaznej

Koszt realizacji szacuje się na około 380 000zł netto
Termin realizacji 06.2015 – 02.2016

linia

Galeria: