Realizacja zlecenia dla: PWIK Olsztyn Sp. z o.o.

Data wpisu: 1 marca, 2017

Budowa rurociągu tłocznego w ul. Szarych Szeregów

Koszt realizacji szacuje się na około 61 000 zł netto
Termin realizacji 05.2016 – 07.2016

linia

Galeria: