Realizacja zlecenia dla: PWIK Olsztyn Sp. z. o.o. ul.Sokola

Data wpisu: 1 marca, 2017

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sokolej w Olsztynie

Koszt realizacji szacuje się na około 233 500 zł netto
Termin realizacji 07.2016 – 11.2016

linia

Galeria: