Realizacja zlecenia dla: PWIK Sp. z o.o. ul. Orłowicza

Data wpisu: 28 listopada, 2014

Remont sieci kanalizacji sanitarnej Olsztyn ul. Orłowicza 7

Koszt realizacji szacuje się na około 331 000 zł netto
Termin realizacji 08.2014-01.2015

linia

Galeria: