Realizacja zlecenia dla: PWIK Sp. z o.o. Oficerska

Data wpisu: 3 lutego, 2016

Remont sieci kanalizacji sanitarnej Dn 250 w ul Oficerskiej

Koszt realizacji szacuje się na około 70 000 zł netto
Termin realizacji 03.2015 – 10.2015

linia

Galeria: