Realizacja zlecenia dla: PWIK Sp. z o.o. ul. Kopernika

Data wpisu: 25 czerwca, 2014

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Kopernika w Olsztynie na odcinku od Placu Bema do Placu Pułaskiego

Koszt realizacji szacuje się na około 220 000 zł netto
Termin realizacji 05.2014-08.2014

linia

Galeria: