Realizacja zlecenia dla: PWIK Sp. z o.o. ul. Dworcowa

Data wpisu: 3 lutego, 2016

Remont sieci kanalizacji sanitarnej ф200 w ul. Dworcowej 29

Koszt realizacji szacuje się na około zł netto
Termin realizacji 06.2015 – 09.2015

linia

Galeria: