Realizacja zlecenia dla: PWIK Olsztyn Sp. z o.o. ul.Dworcowa

Data wpisu: 1 marca, 2017

Remont kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej 54, 52-54

Koszt realizacji szacuje się na około 530 000 zł netto
Termin realizacji 07.2016 – 05.2017

linia

Galeria: