Realizacja zlecenia dla: PWIK Sp. z o.o. ul. Bartąska

Data wpisu: 4 lutego, 2016

Budowa odcinka wodociągu Dn= 110 w ul. Bartąskiej

Koszt realizacji szacuje się na około 20 000zł netto
Termin realizacji 11.2015 – 12.2015

linia

Galeria: