Realizacja zlecenia dla: PWIK Olsztyn Sp. z o.o. ul.Artyleryjska

Data wpisu: 1 marca, 2017

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie koszar ul. Artyleryjskiej/Leśnej w Olsztynie

Koszt realizacji szacuje się na około 880 000 zł netto
Termin realizacji 08.2016 – 05.2017

linia

Galeria: