Realizacja zlecenia dla: PWIK Olsztyn Sp. z o.o. – SUW Jaroty 2

Data wpisu: 1 marca, 2017

logo_lezka Realizacja dla: „PWIK Olsztyn Sp. z o.o.”

Remont rurociągów w budynku komory zasuw zbiorników wody czystej SUW Jaroty w Olsztynie

Koszt realizacji szacuje się na około 49 000 zł netto
Termin realizacji 11.2016 – 12.2016

linia

Galeria: