Realizacja zlecenia dla: PWIK Olsztyn Sp. z o.o. SUW Jaroty

Data wpisu: 1 marca, 2017

Wymiana przepustnicy na rurociągu o śr. 500mm do zbiorników wody czystej w Olsztynie

Koszt realizacji szacuje się na około 19 500 zł netto
Termin realizacji 05.2016 – 09.2016

linia

Galeria: