Realizacja zlecenia dla: PWIK Olsztyn Sp. z o.o. pl. Xawerego Dunikowskiego

Data wpisu: 1 marca, 2017

Usunięcie awarii sieci kanalizacji sanitarnej na pl. Xawerego Dunikowskiego w Olsztynie

Koszt realizacji szacuje się na około 217 000 zł netto
Termin realizacji 09.2016 – 10.2016

linia

Galeria: