Realizacja zlecenia dla: PWIK Sp. z o.o. ul. Oficerska

Data wpisu: 25 czerwca, 2014

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w Olsztynie przy ul. Oficerskiej na odcinku od ul. Fałata do ul. Bydgoskiej

Koszt realizacji szacuje się na około 230 000 zł netto
Termin realizacji 05.2014-07.2014

linia

Galeria: