Realizacja zlecenia dla: PWIK Olsztyn Sp. z o.o. Oczyszczalnia

Data wpisu: 4 lutego, 2016

Usunięcie awarii zasuw na kolektorach spustowych otwartych basenów

Koszt realizacji szacuje się na około 40 000zł netto
Termin realizacji 07.2015

linia

Galeria: