Realizacja zlecenia dla: PWIK Sp. z o.o. ul.Pstrowskiego

Data wpisu: 31 lipca, 2023

Remont sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pstrowskiego

Koszt realizacji szacuje się na 600 000 zł netto
Termin realizacji 03.2017 – 11.2017

linia

Galeria: