Realizacja zlecenia dla: PSE S.A.

Data wpisu: 4 lutego, 2016

Remont studni wodomierzowej wraz z armaturą na terenie stacji elektroenergetycznej Olsztyn Mątki

Koszt realizacji szacuje się na około 24 000zł netto
Termin realizacji 10.2015r.

linia

Galeria: