Realizacja zlecenia dla: PKP Energetyka S.A. ul. Lubelska

Data wpisu: 2 sierpnia, 2023

Budowa zbiornika bezodpływowego wraz z przyłączeniem sanitarnym i elektroenergetycznym zlokalizowanego na terenie SZE w Olsztynie ul. Lubelska

Koszt realizacji szacuje się na 200 000 zł netto
Termin realizacji 12.2020 – 01.2021

linia

Galeria: