Realizacja zlecenia dla: Okay Sp. z o.o. ul. Dąbrowszczaków

Data wpisu: 3 sierpnia, 2023

Wykonanie przyłącza wodociągowego oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej do budynku ul. Dąbrowszczaków

Koszt realizacji szacuje się na 000 000 zł netto
Termin realizacji 11.2021 – 08.2022

linia

Galeria: